متن پد

با استفاده از فاصله یا نویسه دلخواه، متن را به سمت چپ یا راست قرار دهید00:00
کاراکترها در هر خط
شخصیت ها

چیست متن پد ؟

Pad text یک ابزار آنلاین رایگان است که متن را با استفاده از فاصله یا یک یا چند کاراکتر دلخواه به سمت چپ یا راست قرار می دهد. شما باید اندازه خط را مشخص کنید. اگر می‌خواهید متن را از سمت چپ یا متن صفحه را از راست بنویسید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار پر کردن متن آنلاین رایگان، می توانید به سرعت و به راحتی متن خود را از چپ یا راست با استفاده از یک یا چند کاراکتر دلخواه انتخاب کنید.