استخراج ستون از متن

استخراج ستون از متن با استفاده از جداکننده و شماره ستون00:00
شماره ستون
حائل، جداکننده

چیست استخراج ستون از متن ؟

استخراج ستون از متن یک ابزار آنلاین رایگان است که ستونی از متن را از متن محدود شده استخراج می کند. شما باید یک جداکننده مانند کاما، فاصله یا هر کاراکتر معتبر و شماره ستون را مشخص کنید. اگر به دنبال استخراج یک ستون از یک متن یا فایل CSV هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار استخراج ستون متن آنلاین رایگان، می توانید به سرعت و به راحتی هر ستونی را از متن محدود شده استخراج کنید.