Εξαγωγή στήλης από κείμενο

Εξαγωγή στήλης από κείμενο χρησιμοποιώντας οριοθέτη και αριθμό στήλης00:00
Αριθμός στήλης
Οριοθέτης

Τι είναι Εξαγωγή στήλης από κείμενο ?

Η εξαγωγή στήλης από κείμενο είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που εξάγει μια στήλη κειμένου από οριοθετημένο κείμενο. Πρέπει να καθορίσετε έναν οριοθέτη, όπως κόμμα, κενό διάστημα ή οποιονδήποτε έγκυρο χαρακτήρα και έναν αριθμό στήλης. Αν θέλετε να εξαγάγετε μια στήλη από ένα αρχείο κειμένου ή CSV, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο εξαγωγής στηλών κειμένου, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να εξαγάγετε οποιαδήποτε στήλη από οριοθετημένο κείμενο.