Αφαιρέστε τους τόνους από το κείμενο

Αφαιρέστε τους τόνους και τα διακριτικά σημάδια από τα γράμματα κειμένου



00:00

Τι είναι Αφαιρέστε τους τόνους από το κείμενο ?

Το Remove accents from text είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που αφαιρεί τον τόνο και τα διακριτικά σημάδια από το κείμενο. Τα σημάδια προφοράς περιλαμβάνουν οξεία (´), βαριά (`), cedilla (ç), circumflex (ˆ), tilde (~), diaeresis (ë) και umlaut (ü). Αν αναζητάτε εργαλείο αφαίρεσης τονισμού, αφαιρείτε διακριτικά από το κείμενο ή αφαιρείτε τόνους γραμμάτων στο διαδίκτυο, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτό το δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αφαίρεσης τονισμού, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να μετατρέψετε τονισμένο κείμενο σε λατινικά αλφάβητα.