Ανταλλαγή στηλών κειμένου

Εναλλάξτε δύο στήλες από ένα οριοθετημένο κείμενο χρησιμοποιώντας έναν οριοθέτη και αριθμούς στηλών00:00
Αριθμός πρώτης στήλης
Αριθμός δεύτερης στήλης
Οριοθέτης

Τι είναι Ανταλλαγή στηλών κειμένου ?

Οι στήλες κειμένου Swap είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο που ανταλλάσσει τη σειρά των στηλών σε ένα οριοθετημένο κείμενο. Πρέπει να καθορίσετε έναν οριοθέτη όπως κόμμα, κενό διάστημα ή οποιονδήποτε έγκυρο χαρακτήρα και δύο αριθμούς στηλών. Αν θέλετε να ανταλλάξετε στήλες σε οριοθετημένο κείμενο αρχείου CSV, τότε αυτό είναι το εργαλείο σας. Με αυτό το δωρεάν ηλεκτρονικό εργαλείο ανταλλαγής στηλών, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να ανταλλάξετε στήλες κειμένου σε οριοθετημένο κείμενο.