สลับคอลัมน์ข้อความ

สลับสองคอลัมน์จากข้อความที่ใช้ตัวคั่นโดยใช้ตัวคั่นและหมายเลขคอลัมน์00:00
หมายเลขคอลัมน์แรก
หมายเลขคอลัมน์ที่สอง
ตัวคั่น

คืออะไร สลับคอลัมน์ข้อความ ?

สลับคอลัมน์ข้อความเป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีที่แลกเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ในข้อความที่มีตัวคั่น คุณต้องระบุตัวคั่น เช่น เครื่องหมายจุลภาค ช่องว่าง หรืออักขระที่ถูกต้อง และหมายเลขคอลัมน์สองคอลัมน์ หากคุณต้องการสลับคอลัมน์เป็นข้อความคั่นของไฟล์ CSV นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยเครื่องมือสลับคอลัมน์ออนไลน์ฟรีนี้ คุณสามารถสลับคอลัมน์ข้อความเป็นข้อความที่ใช้ตัวคั่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย