کدگذاری HTML

نمادها و کاراکترهای رزرو شده را به موجودیت های HTML تبدیل کنید00:00

چیست کدگذاری HTML ؟

HTML encode یک ابزار آنلاین رایگان است که نمادها و کاراکترهای رزرو شده را به موجودیت های HTML تبدیل می کند. اگر به دنبال رمزگذاری متن HTML به صورت آنلاین هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار آنلاین رایگان رمزگذار HTML، می توانید به سرعت و به راحتی نمادها و حروف HTML را در موجودیت های HTML رمزگذاری کنید.