کد URL

با تبدیل کاراکترهای خاص رزرو شده، URL را رمزگذاری کنید00:00

چیست کد URL ؟

URL encode یک ابزار آنلاین رایگان است که URL را با تبدیل کاراکترهای خاص رزرو شده به کدهای استاندارد رمزگذاری می کند. اگر چندین URL دارید، هر کدام را در یک خط جداگانه قرار دهید. اگر به دنبال رمزگذاری URL به صورت آنلاین هستید، این ابزار شماست. با این ابزار رایگان رمزگذار URL آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی هر تعداد URL را فوراً رمزگذاری کنید.