ایموجی ها را از متن حذف کنید

تمام ایموجی های تعبیه شده در متن را حذف کنید00:00

چیست ایموجی ها را از متن حذف کنید ؟

حذف ایموجی ها از متن یک ابزار آنلاین رایگان است که تمام ایموجی های تعبیه شده در متن را حذف می کند. اگر به دنبال فیلتر کردن ایموجی ها در متن هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار رایگان حذف ایموجی های آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی شکلک های ناخواسته را از متن حذف کنید.