حذف خط متن مشروط

اگر خطی از متن حاوی کلمه است، آن را حذف یا نگه دارید00:00
پیدا کردن

چیست حذف خط متن مشروط ؟

حذف خط متن مشروط یک ابزار آنلاین رایگان است که در صورت داشتن کلمه، یک خط را از متن حذف یا نگه می‌دارد. اگر به دنبال فیلتر کردن خطوط متن بر اساس یک کلمه هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار رایگان فیلتر کردن متن آنلاین، می توانید به سرعت و به راحتی خطوط متنی ناخواسته را حذف کنید.