بسته بندی کلمات

خطوط متن را بر اساس تعداد کاراکترها در هر خط بسته بندی می کنند00:00
کاراکترها در هر خط

چیست بسته بندی کلمات ؟

Word wrap یک ابزار آنلاین رایگان است که خطوط متن را بر اساس تعداد حروف در هر خط بسته بندی می کند. شما باید اندازه خط را مشخص کنید. اگر گزینه break word را انتخاب کنید، باید از عرض فونت ثابت مانند فونت های Courier یا Monospace استفاده کنید. اگر می‌خواهید متن را بصورت آنلاین بنویسید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار بسته بندی کلمات آنلاین رایگان، می توانید به سرعت و به راحتی کلمات متنی را فوراً بپیچید.