HTML Unescape

چند موجودیت HTML را به نمادهای رزرو شده تبدیل کنید00:00

چیست HTML Unescape ؟

HTML unescape یک ابزار آنلاین رایگان است که تعداد کمی از موجودیت های HTML را به نمادهای رزرو شده تبدیل می کند. نمادها عبارتند از علامت علامت &، کمتر از <، بزرگتر از >، آپاستروف '، و نقل قول ". اگر به دنبال فرار از متن HTML آنلاین هستید، این ابزار شماست. با استفاده از این ابزار آنلاین رایگان HTML unescaper، می توانید به سرعت و به راحتی HTML فرار را بازیابی کنید.