รูปภาพเป็นข้อความ

แยกข้อความออกจากรูปภาพหากมีอยู่โดยใช้เทคโนโลยี OCR

กำลังโหลดไฟล์ กรุณารอสักครู่...
ลากและวางไฟล์ของคุณที่นี่

หรือ

Loading...
ไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 นาที

คืออะไร รูปภาพเป็นข้อความ ?

รูปภาพเป็นข้อความเป็นเครื่องมือออนไลน์ฟรีในการแยกข้อความออกจากรูปภาพ หากมีอยู่โดยใช้เทคโนโลยี OCR (การรู้จำอักขระด้วยแสง) หากคุณต้องการแปลงรูปภาพเป็นข้อความ, รูปภาพ ocr หรือรูปภาพเป็น word converter นี่คือเครื่องมือของคุณ ด้วยตัวแปลงรูปภาพเป็นข้อความออนไลน์ฟรีนี้ คุณสามารถดึงข้อความจากรูปภาพและส่งออกไปยังรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เช่น PDF ที่ค้นหาได้ ข้อความธรรมดา หรือข้อความที่จัดรูปแบบ เช่น MS-Docx และ HTML