Tambah Line Break

Gantikan teks atau pembatas tertentu dengan pemisah baris00:00
Tambah Line Break Daripada

Apa itu Tambah Line Break ?

Tambah pemisah baris ialah alat dalam talian percuma yang menggantikan teks atau pembatas tertentu dengan pemisah baris. Jika anda ingin menambah pemisah baris pada teks yang dihadkan, maka ini ialah alat anda. Dengan alat sisipan pemisah baris dalam talian percuma ini, anda boleh dengan cepat dan mudah menggantikan setiap pembatas dalam teks yang dibataskan dengan pemisah baris.