הוסף מספרי שורה

הוסף מספרים עוקבים, אותיות או ספרות רומיות לכל שורת טקסט00:00
קידומת
מספר התחלה
סִיוֹמֶת

מה זה הוסף מספרי שורה ؟

הוסף מספרי שורות הוא כלי מקוון חינמי שמוסיף מספרים עוקבים, אותיות או ספרות רומיות לכל שורת טקסט. אם אתה מבקש להוסיף מספרים לפני כל שורה בטקסט, זה הכלי שלך. בעזרת כלי הכנסת מספרים מקוון בחינם זה, תוכל להוסיף במהירות ובקלות מספרי שורות לכל שורה בטקסט.